Regulamin konkursowy FB

 • 1

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Larganic olejek do włosów’ i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest jest „ Natura house spa naturalne kosmetyki pielęgnacyjne i lecznicze” z siedzibą w Nowym Targu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 29/06/2022 – 07/07/22

 

 

 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu ‘Natura house spa naturalne kosmetyki pielęgnacyjne i lecznicze’ na 

Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie 

za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu ‘Natura house spa naturalne kosmetyki pielęgnacyjne i lecznicze’ i tym samym zyskała status Fana.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 3. b) osoba biorąca udział w Konkursie musi oznaczyć znajomych post z konkursem na swojej osi czasu 
 4. c) osoba biorąc udział w Konkursie musi dodać komentarz pod postem

 

 • 3 NAGRODY
 1. 3 x LARGANIC INTENSIVE RESTORING HAIR OIL arganowy olejek do włosów

 

 1. Powiadomienie o nagrodzie na FB do 3 dni od daty zakonczenia konkursu.

 

 1. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz późniejszego adresu niezbędnych do 

przekazania nagrody. 

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując ten regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go.